Топлина за вашия дом

За нас

За нас

А и А Инженеринг ЕООД

Фирмата е съсредоточена в областта на газификация, отопление и климатизация. Разполагаме със собствен проектански колектив, а за работата на терен отговаря екип от специалисти с много висока квалификация като заварчици на полиетилен и стоманa, запойчици на медни тръби и инсталатори. Служителите притежават необходимите TUV сертификати и свидетества за заварчик и запойчик. Фирмата ежегодно извършва повишаване на квалификацията на своите служители, с което разширява обхвата на изпълняваните дейности и качеството на предлаганите услуги.