Топлина за вашия дом

Сертификати

Сетрификати и Референции

А и А Инженеринг ЕООД разполага с всички необходими сертификати и лицензии необходими за изпълнението на дейността си.
Фирма е член на Българската стопанска камара. Притежава удостоврение № III-TV 005611 издадено от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група (Строежи от енергийната инфаструктира) и строежи от трета до пета категория.
Притежаваме удостоверение по чл.36 от Закона за техническите изисквания към продуктите с № С388 от 14.08.2008г – издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а именно поддържане ремонт и преустройване на :
• Разпределнителни газопроводи , промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ ;
• Газопроводи и газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове
А и А Инженеринг ЕООД е сертифицирана по ISOc