Управление

Управител инж.Ангел Ангелов

Ангел Григовор Ангелов завършва през 2002г. пет годишен курс на обучение в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Енергомашиностроителен факултет, специалност Топлотехника.
Започва да гради професионалния си опит още по време на своето обучение. Образованието му позволява натрупването на знания и опит в две основни области „Газоснабдяване“ и „Отопление, вентилация и климатизация“. През годините работи като проектант и по двете части, както и като специалист „Газификация“ и „Технически надзор“.
През 2006г. основава своя собствена инженерингова компания „А и А Инженеринг“ ЕООД.
Фирмата е съсредоточена в областта на газификация, отопление и климатизация. Разполагаме със собствен проектански колектив, а за работата на терен отговаря екип от специалисти с много висока квалификация като заварчици на полиетилен и стоманa, запойчици на медни тръби и инсталатори. Служителите притежават необходимите TUV сертификати и свидетества за заварчик и запойчик. Фирмата ежегодно извършва повишаване на квалификацията на своите служители, с което разширява обхвата на изпълняваните дейности и качеството на предлаганите услуги.
Стремим се да предложим най-добро качество и изпълнение на предлаганите услуги
Проектиране и изграждане на газови и отоплителни инсталации;
Доставка и монтаж на газови котли, бойлери, радиатори, лири;
Изготвяне, окомплектоване и придвижване към съответните инситуции на проектни документации свързани с узаконяването на газови инсталации.
Фирмата има отлично оборудван автопарк – като започнем от леки автомобили с който се посещават обектите и стигнем до тежкотоварни камиони, вишки, мини багери и кранове за бързо и качествено изпълнение на всекидневните ни задачи.