Топлина за вашия дом

Отопление

Отопление

А и А Инженеринг ЕООД

„А и А Инженеринг“ ЕООД е професионалист в пректирането и изграждането на ОВиК инсталации. Фирмата разполага със собствен проектантски отдел по част „ ОВиК“ /Отопление, Вентилация и Климатизация/, който изготвя проекти във всички фази на Инвестиционния проект. Нашият екип е с богат опит, всички инженери в отдела са с пълна проектантска правоспособност и дългогодишен стаж.
Нашата цел е да предложим интелигентни решения в проектирането и изграждането на ОВиК инсталациите на конкурентни цени. Нашите услуги включват пълен инженеринг на Отоплителни, Вентилационни и Климатични инсталации – консултация, проектиране, доставка, изпълнение и поддръжка.
Науката все повече се развива в системите за постигане на така желаните параметри на микроклимата в нашите домове, на работното място, в обществените и административни сгради и т.н. Нашата задача е да ви предложим енергийно ефективни решения, които да покриват всички ваши изисквания и да отговарят на Нормативната уредба в България.
Нашите проекти са всякакъв вид търговски центрове, промишлени, административни и жилищни сгради, хотели, църкви и т.н.:
по част ОВиК
по част ГАЗ
по част Енергийна ефективност

Термопомпа

Термопомпата е интелигентна система, която охлажда, отоплява или работи и в двата режима според сезона . Предлагат се и термопомпи, които затоплят вода за битови нужди, без значение дали работят в режим отопление или охлаждане. Някои от моделите са с инверторно управление на компресора, което прави уредите много по адаптивни и гъвкави.
Например една термопомпа, която консумира 1 kWh електрическа енергия отдава 4 kWh топлинна енергия, намалявайки разхода на електроенергия с 65-80%.

Най-масовият тип термопомпа е въздух-вода, поради сравнително по-ниската първоначална инвестиция и фактът, че не зависи от природните особености на съответното място, на което е разположен съответния обект.
Термопомпа въздух-вода извлича топлинна енергия от външния въздух и я транспортира в отоплителната система. Коефициентът на енергийна ефективност (СОР) на машината се влияе от атмосферните условия и е плаващ, спрямо външната температура на въздуха. В голяма част от България, средно януарските температури са положителни – малко над 0°С, което предоставя отлични условия за работата на термопомпа въздух-вода, в дългогодишен план.
За постигането на максимален комфорт на едно жилище, най-доброто решение е използване на термопомпа въздух-вода, в съчетание с водно, лъчисто, подово отопление и охлаждане с въздушни конвектори. При този вид отопление, температурата на подаване от термопомпата към инсталацията е ниска и максимално се намалява разликата с температурата на първичния източник – атмосферния  въздух. По този начин, термопомпата ще е необходимо да повиши съвсем малко температурата на енергоизточника, с помощта на електрическа енергия, което е предпоставка за икономичната работа на цялата система и ниските месечни разходи на потребителите.
Термопомпените системи са сред най-добрите ефективни и екологични  решения за поддържане на микроклимата на жилища, както през летния и зимния сезон, така и през преходните сезони. Могат да се използват самостоятелно или в хибридни системи за отопление, охлаждане и производство на битова, гореща вода. Използването на подходящо, интелигентно управление, прави работата на термопомпите икономична, лесна и удобна за потребителите, посредством използването на смарт телефон, таблет, компютър и различни интернет приложения.

Термопомпа въздух-вода

Най-често използвания вид термопомпа, достъпна за всеки апартамент и къща. Извлича топлинна енергия от външния въздух и я пренася в отоплителната система. Коефициентът на енергийна ефективност (СОР) на машината се влияе от атмосферните условия и е зависи от външната температура на въздуха.

Термопомпа вода –вода

Термопомпа вода-вода извлича топлинна енергия от подземните води. Необходими са предварителни геоложки проучвания и разрешение за сондаж. Ако има подходящи условия можете да постигнете висок коефициент на енергийна ефективност (СОР от 5 и 8). При изчисляването на топлинната мощност и вида термопомпа има изисквания относно водата и дебита.

Термопомпа земя-вода

Извлича топлинна енергия директно от земята. Температурата на почвата след определена дълбочина е около 10-14°С. С подобна термопомпа разходът на електроенергия ще се намали с 80%. Процесът земя-вода е геотермален с топлообменници на гликол или хладилен агент, които могат да бъдат разположени хоризонтално или вертикално със сондаж.