„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Съобщение

Приложение2   ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ С ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР 4,85 КУБ.М. НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪТРЕШНО ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН „ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Политика по околната среда

  ДЕКЛАРАЦИЯ   НА РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА НА “А и А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД   „А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД е регистрирана през 2006 година и е специализирана в областта на : ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ   Политиката на “А и А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  е насочена […]

Политика на Дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа

Въз основа на желанието си за развитието на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ръководството дефинира своята политиката за развитието на организацията, като съблюдава следните приоритети: Политиката да съответства на естеството и размера на рисковете за здравето и безопасността при работа на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД; Да включва ангажимент за непрекъснато подобряване; Да включва ангажимент […]

Политика на интегралната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

Ръководството на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в  лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Политиката по управление на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е насочена към […]

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA