ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

околна среда

Политика по околната среда

Ръководството на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД декларира Политика по опазване на околната среда, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността. ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА  за извършване на основната дейност на Дружеството: „ПРОЕКТИРАНЕ,  ДОСТАВКА,  МОНТАЖ  И   СЕРВИЗ  НА  ГАЗОВИ,   ОТОПЛИТЕЛНИ,  СОЛАРНИ,  […]

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA