„А И А ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Месец – юни 2016

Съобщение

Приложение2   ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ С ПОДЗЕМЕН РЕЗЕРВОАР 4,85 КУБ.М. НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪТРЕШНО ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОПАН „ПЕНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA