ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Месец – май 2015

Политика по околната среда

Ръководството на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД декларира Политика по опазване на околната среда, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността. ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА  за извършване на основната дейност на Дружеството: „ПРОЕКТИРАНЕ,  ДОСТАВКА,  МОНТАЖ  И   СЕРВИЗ  НА  ГАЗОВИ,   ОТОПЛИТЕЛНИ,  СОЛАРНИ,  […]

Политика на Дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа

Въз основа на желанието си за развитието на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ръководството дефинира своята политиката за развитието на организацията, като съблюдава следните приоритети: Политиката да съответства на естеството и размера на рисковете за здравето и безопасността при работа на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД; Да включва ангажимент за непрекъснато подобряване; Да включва ангажимент […]

Политика на интегралната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа

Ръководството на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в  лицето на Управителя, официално декларира своята Политика по управление на качеството, околната среда, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Политиката по управление на „А И А ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е насочена към […]

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA