ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Политика по околната среда

Ръководството на  „А И А ИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД декларира Политика по опазване на околната среда, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността.

ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА  за извършване на основната дейност на Дружеството: „ПРОЕКТИРАНЕ,  ДОСТАВКА,  МОНТАЖ  И   СЕРВИЗ  НА  ГАЗОВИ,   ОТОПЛИТЕЛНИ,  СОЛАРНИ,  КЛИМАТИЗАЦИОННИ  И  КОМИННИ  СИСТЕМИ”,    при спазване на нормативните и вътрешнo фирмени изисквания за опазване на околната среда, възстановяване и непрекъснато подобряване на нейните компоненти.

В съответствие с  обявената Политика, Ръководството поема ангажимента за:

  • Спазване на всички законови и нормативни изисквания, които Дружеството е приело, документирало и които се отнасят до неговите аспекти, свързани с околната среда;
  • Прилагане на най-добри практики в областта на опазването на околната среда;
  • Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, с цел минимизиране на генерираните отпадъци, намаляване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда и стремеж за рециклирането им;
  • Икономично използуване на ресурсите;
  • Разработване и въвеждане на инвестиционни програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
  • Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда;
  • регламентиране на конкретни, точни и ясни взаимоотношения, осъществявани от ръководители, специалисти и изпълнители;

Във връзка с внедряване на Системата за управление на околната среда

Д Е К Л А Р И Р А М :

личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки  ресурси за изпълнение на Политиката по околна среда и на поетите във връзка с нея ангажименти.

Дата: 05.03.2015 г.,                                      Управител:

гр. София                                                                     / инж. Ангел Ангелов /

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

"А И А ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД © 2015 Дизайн WEB BUILD BULGARIA